Cổ chế dưới Rebel 250 / CA250

250.000

VN RIDE

Cổ chế dưới Rebel 250 / CA250 .

Là phần ống nối cổ chế tiếp giáp động cơ. Sản phẩm như hình ảnh mô tả đã kèm phớt caosu và đai xiết.

ĐVT : 1 cặp

Giỏ hàng Item Removed. Undo
  • Không có sản phẩm trong giỏ.