Bộ vá dùi lốp không săm đa năng

55.000

VN RIDE ®

Bộ vá dùi lốp không săm đa năng gồm có:

01 que dùi khoan lỗ thủng
01 que dùi miếng vá
05 miếng vá làm từ caosu non
01 tuýp keo hỗ trợ chít miếng vá sử dụng hỗ trợ với các lỗ thủng lớn

Và quan trọng nhất là giá bán của CẢ BỘ CHỈ CÓ 55.000 VNĐ