Bộ 10 pcs CON CHIA SONG SONG dây điện

30.000

Danh mục: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Từ khóa: , , ,

VN RIDE ®

Bộ sản phẩm gồm 10 CON CHIA SONG SONG. Sản phẩm ứng dụng rất tiện dụng, thẩm mỹ, an toàn khi câu nối dây điện xe máy.

Thích hợp sử dụng cho dây có đường kính 0,5mm đến 1,5mm.

Sử dụng thay thế việc cắt nối thủ công như bình thường.