Bảng decal dán moto (khổ 21x45cm) (nhiều mẫu lựa chọn)

60.000

  • Có 32 mẫu để lựa chọn, đánh số từ 1 đến 32
  • Hãy chọn mẫu tại ô dưới đây
Xóa

VN RIDE ®

Bảng Decal dán moto với nhiều mục đích sử dụng như trang trí xe, mũ bảo hiểm, bàn làm việc, laptop,…. với chất liệu chống nước.

Kích thước tổng khổ decal : 21x45cm

Mỗi bảng decal chứa 15-40 miếng decal.

Xem ảnh lớn các mẫu decal moto dưới đây:


 

 

Thông tin bổ sung

Chọn mẫu

mẫu 1, mẫu 10, mẫu 11, mẫu 12, mẫu 13, mẫu 14, mẫu 15, mẫu 16, mẫu 17, mẫu 18, mẫu 19, mẫu 2, mẫu 20, mẫu 21, mẫu 22, mẫu 23, mẫu 24, mẫu 25, mẫu 26, mẫu 27, mẫu 28, mẫu 29, mẫu 3, mẫu 30, mẫu 31, mẫu 32, mẫu 4, mẫu 5, mẫu 6, mẫu 7, mẫu 8, mẫu 9