Bảng giá lốp xe Pirelli cho xe moto PKL – PKN – Scooter

Bảng giá chính thức (đã bao gồm 10% VAT) (chưa bao gồm phí SHIP) các dòng lốp xe Pirelli tại VNRIDE cho xe moto PKL Chính Hãng. Pirelli scorpion MT60RS – Pirelli scorpion trail 2 – Pirelli scorpion Rally – Pirelli scorpion MT90 – Pirelli Diablo Supercorsa SC 2 (nhập khẩu Đức) – Lốp Pirelli Diablo Rosso III (nhập khẩu Đức) – Lốp Pirelli Angel GT (nhập khẩu Đức) – Lốp Pirelli Angel City – Lốp Pirelli Diablo Scooter – Lốp Pirelli Unico (Piago Vespa) – Lốp Pirelli Angel City Scooter Sau đây là bảng giá :

Pirelli scorpion MT60RS

 • Lốp Pirelli scorpion MT60RS 110-80/18 : 4,300.000
 • Lốp Pirelli scorpion MT60RS 120-70/17 : 4,500.000
 • Lốp Pirelli scorpion MT60RS 160-60/17 : 5,200.000
 • Lốp Pirelli scorpion MT60RS 180-55/17 : 5,000.000
 • Lốp Pirelli scorpion MT60RS combo trước sau 120-70/17 và 180-55/17 : 9,400.000
 • Lốp Pirelli scorpion MT60RS combo trước sau 110-80/18 và 160-60/17 : 9,400.000
 • Lốp Pirelli scorpion MT60RS combo trước sau 110-80/18 và 180-55/17 : 9,200.000

Pirelli scorpion trail 2

 • Lốp Pirelli scorpion trail 2 90-90/21 : 3,984.000
 • Lốp Pirelli scorpion trail 2 110-80/19 : 4,596.000
 • Lốp Pirelli scorpion trail 2 120-70/19 : 4,680.000
 • Lốp Pirelli scorpion trail 2 120-70/17 : 5,136.000
 • Lốp Pirelli scorpion trail 2 150-70/17 : 5,976.000
 • Lốp Pirelli scorpion trail 2 160-70/17 : 5,976.000
 • Lốp Pirelli scorpion trail 2 170-60/17 : 6,792.000
 • Lốp Pirelli scorpion trail 2 180-55/17 : 6,756.000
 • Lốp Pirelli scorpion trail 2 combo trước sau 90-90/21 và 150-70/17 : 9,588.000
 • Lốp Pirelli scorpion trail 2 combo trước sau 110-80/19 và 150-70/17 : 10,224.000
 • Lốp Pirelli scorpion trail 2 combo trước sau 120-70/19 và 170-60/17 : 10,620.000
 • Lốp Pirelli scorpion trail 2 combo trước sau 120-70/17 và 160-70/17 : 10,536.000
 • Lốp Pirelli scorpion trail 2 combo trước sau 120-70/17 và 190-55/17 : 10,950.000
 • Lốp Pirelli scorpion trail 2 combo trước sau 120-70/17 và 180-55/17  : 10,800.000

Pirelli scorpion Rally 

 • Lốp Pirelli scorpion Rally combo trước sau 120-70/19 và 170-60/17 STR : 10,700.000
 • Lốp Pirelli scorpion Rally combo trước sau 120-70/19 và 170-60/17 : 9,756.000

Pirelli scorpion MT90

 • Lốp Pirelli scorpion MT90 combo trước sau 90-90/21 và 150-70/18 : 9,300.000
 • Lốp Pirelli scorpion MT90 combo trước sau 90-90/21 và 140-80/18 : 8,340.000

Pirelli Diablo Supercorsa SC 2 (nhập khẩu Đức)

 • Lốp Pirelli Diablo Supercorsa SC 2 120/70-17 (nhập khẩu Đức) : 3,700.000đ
 • Lốp Pirelli Diablo Supercorsa SC 2 190/55-17 (nhập khẩu Đức) : 5,950.000đ
 • Lốp Pirelli Diablo Supercorsa SC 2 200/55-17 (nhập khẩu Đức) : 6,200.000đ
 • Lốp Pirelli Diablo Supercorsa SC 2 180/55-17 (nhập khẩu Đức) : 5,800.000đ
 • Lốp Pirelli Diablo Supercorsa SC 2 combo lốp trước sau 120/70-17 và 200/55-17 (nhập khẩu Đức) : 9,860.000
 • Lốp Pirelli Diablo Supercorsa SC 2 combo lốp trước sau 120/70-17 và 190/55-17 (nhập khẩu Đức) : 9,610.000

Lốp Pirelli Diablo Rosso III (nhập khẩu Đức)

 • Lốp Pirelli Diablo Rosso III (nhập khẩu Đức) 120/70-17 : 3,670.000đ
 • Lốp Pirelli Diablo Rosso III (nhập khẩu Đức) 180/55-17 : 5,690.000đ
 • Lốp Pirelli Diablo Rosso III (nhập khẩu Đức) 190/55-17 :  6,050.000đ
 • Lốp Pirelli Diablo Rosso III (nhập khẩu Đức) 200/55-17 : 6,250.000đ

Lốp Pirelli Angel GT (nhập khẩu Đức)

 • Lốp Pirelli Angel GT (nhập khẩu Đức) 120/70-17 : 3,390.000đ
 • Lốp Pirelli Angel GT (nhập khẩu Đức) 180/55-17 : 4,390.000đ
 • Lốp Pirelli Angel GT (nhập khẩu Đức) 190/55-17 : 4,580.000đ
 • Lốp Pirelli Angel GT (nhập khẩu Đức) 160/60-17 : 4,190.000đ

Lốp Pirelli Angel City

 • Lốp Pirelli Angel City 70/90-17 : 450.000đ
 • Lốp Pirelli Angel City 80/90-17 : 570.000đ
 • Lốp Pirelli Angel City 90/80-17 : 665.000đ
 • Lốp Pirelli Angel City 100/90-17 : 890.000đ
 • Lốp Pirelli Angel City 150/60-17 : 1,380.000đ
 • Lốp Pirelli Angel City 140/70-17 : 1,245.000đ
 • Lốp Pirelli Angel City 130/70-17 : 1,220.000đ
 • Lốp Pirelli Angel City 120/70-17 : 1,100.000đ
 • Lốp Pirelli Angel City 110/70-17 : 815.000đ
 • Lốp Pirelli Angel City 100/80-17 : 800.000đ
 • Lốp Pirelli Angel City 80/100-17 : 790.000đ

Lốp Pirelli Diablo Scooter

 • Lốp Pirelli Diablo Scooter 80/90-14 : 480.000đ
 • Lốp Pirelli Diablo Scooter 90/90-14 : 490.000đ
 • Lốp Pirelli Diablo Scooter 100/80-16 : 830.000đ
 • Lốp Pirelli Diablo Scooter 120/80-16 : 1,100.000đ

Lốp Pirelli Unico (Piago Vespa)

 • Lốp Pirelli Unico (Piaggo Vespa) 110/70-11 : 558.000đ
 • Lốp Pirelli Unico (Piaggo Vespa) 120/70-10 : 620.000đ

Lốp Pirelli Angel City Scooter

 • Lốp Pirelli Angel City Scooter 110/70-14 : 940.000đ
 • Lốp Pirelli Angel City Scooter 110/80-14 : 950.000đ
 • Lốp Pirelli Angel City Scooter 140/70-14 : 1,240.000đ
 • Lốp Pirelli Angel City Scooter 150/70-14 : 1,280.000đ

 

 

 

 

Đặt mua Online ngay tại đây hoặc liên hệ theo thông tin bên dưới

Quản lý chăm sóc khách hàng0904116881  Nguyễn Tùng
Quản lý kinh doanh0941529269  Nguyễn Hùng
Hotline 1 (giờ hành chính)0868866646  Nguyễn Quang
Hotline 2 (giờ hành chính)0369180434  Nguyễn Thi
Foreigner hotline0941529269  Mr.Hung
Hợp tác kinh doanh – Hỗ trợ tìm hàngGmail  vnridestore@gmail.com